Gospodyni numer 3/2020 Pismo o wyjątkowych, przedsiębiorczych kobietach.
Jury konkursu "Kobiety na start" obraduje Powrót do listy

Trwają gorące obrady jury.
Jego werdykt zostanie ogłoszony w najnowszym wydaniu “Gospodyni”.
Poznacie 16 organizacji, które przejdą do kolejnego etapu konkursu “Kobiety na start”. 
Spośród nich komisja konkursowa wybierze 3 laureatów. 
Ponadto przyznana zostanie nagroda czytelników - dla tej z 16 organizacji, która otrzyma największą liczbę Waszych głosów.

Finał konkursu i ogłoszenie laureatów odbędzie się 10 września podczas szóstej edycji Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Gospodyń Wiejskich i Innych Organizacji Kobiecych z Terenów Wiejskich w Licheniu, gdzie hucznie świętować będziemy 150 lat kół włościanek.
Zapraszamy!

Pliki do pobrania